Прва награда за Добревци на карневалот „Прочка“ 2023 - Добре Јованоски

Прва награда за Добревци на карневалот „Прочка“ 2023

Во духот на Прочка и проштевање, убав обичај! Нема безгрешен, но ова е ден кога позитивното ПОБЕДУВА!

Активите од петто и седмо одделение заедно со нивните ученици денес успешно се претставија после долго спремање со групната маска за семејството Адамс. Вредно е да се напомени дека сите маски се изработени од рацете на нашите наставници и ученици!

За многу години да ни е празникот!

X