Документација - Добре Јованоски

Документација

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Куќен ред

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И ОСТАНАТИТЕ ВРАБОТЕНИ

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕЛИТЕ

Закон за основно образование

Закон за основно образование

Закон за наставниците и стручните соработници

Закон за наставниците и стручните соработници

Извештај од самоевалуација

Превземи извештај

Развојна програма 2023-2027

Развојна програма 2023-2027

Годишна програма 2023/2024

Годишна програма 2023/24

50
PROFESSIONAL INSTRUCTORS
87
NEW COURSES EVERY YEAR
25
LIVE SESSIONS EVERY MONTH
277
REGISTERED STUDENTS

Our Skilled Instructors

X