Новогодишни честитки од учениците од VI-то до IX-то одделение - Добре Јованоски

Новогодишни честитки од учениците од VI-то до IX-то одделение

По повод Новогодишните празници, учениците од VI-то до IX-то одделение под менторство на наставничката Маја Најдоска, изработија новогодишни честитки кои беа изложени во училишниот ходник.

 

This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.
X