Светски ден на учителот - Добре Јованоски

Светски ден на учителот

Светски ден на учителот

По повод Светскиот ден на учителот децата од детската градинка” Наша Иднина” Р.Е.Тризла на возраст од 5 до 6 год во посета на ОУ”Добре Јованоски” во ликовниот кабинет кај учителот Маја Најдоска🎨🖌 🎨

X