Прочка 2024 - Добре Јованоски

Прочка 2024

Денес нашите 120 ученици го освоија II – то место на Карневалот организиран од Општина Прилеп. Докажавме дека како и секогаш со многу труд, внимание и љубов се доаѓа до успех. Благодарност до сите ученици и колеги кои максимално се посветија на спремањето на точката.Прекрасни бевте ❤️❤️❤️

Прочка 2024 – Наградени маски!
Гран при награда
градинка Наша Иднина – маска – Тутуноберачите
1.место
ООУ Рампо Левката – маска – Весела дружина на водното царство.
2.место
ООУ Добре Јованоски маска – Мајкл Џексон
3.место
ООУ Круме Волнароски Тополчани – маска – Вечна Македонија
Награда за поединечна маска
Мила Спиркоска од ООУ Климент Охридски – маска – Мистик
X