Општински натпревар по прва помош во организација на Црвен крст - Добре Јованоски

Општински натпревар по прва помош во организација на Црвен крст

Општински-натпревар-по-Црвен-крст

Крајот на учебната година Добревци ја привршуваат со уште едно прво место на Општинскиот натпревар по прва помош во организација на Црвен крст. Насмевките на учениците и нивната менторка Роза Аџиоска Бурнеска доволно зборува за среќата која што ни ја донесоа и ни дадоа позитивна енергија .

Честитки за сите!Општински-натпревар-по-Црвен-крст Општински-натпревар-по-Црвен-крст

X