Мултифункционално игралиште во ООУ ,,Добре Јованоски" - Прилеп! - Добре Јованоски

Мултифункционално игралиште во ООУ ,,Добре Јованоски” – Прилеп!

Ден за паметење на ООУ “Добре Јованоски” Прилеп. Благодарност до Локалната самоуправа и УНДП и сите останати чинители во поддршката што ни ја даваа последната година и половина. Од денес го имаме првото мултифункционално игралиште од ваков тип во нашиот град. Да го користиме за убаво и да се вратиме повторно дома за подобра иднина.

Затоа да гледаме назад со благодарност, напред со надеж, нагоре со молитва, надолу со покајание, а на околу со љубов!

https://www.facebook.com/watch/?v=710581387605830&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing&mibextid=Nif5oz

X