Меѓународен ден на детската литература - Добре Јованоски

Меѓународен ден на детската литература

Во детството слободата е еквивалентна на можноста да легнете кога сакате или да јадете многу сладолед, но детето многу вешто ќе запомни емотивен цитат од читање и подоцна целосно ќе го согледа неговото значење. Затоа секоја книга на детето му дава можност читањето да стане негова потреба. Нема деца што мразат да читаат, има само деца кои се уште не го пронашле вистинското читање. За таа цел наставничките од I-1 одд. Анета Таневски, I-2 одд. Верица Думбалоска и I-6 одд. Емилија Трајкоска по повод Меѓународниот ден на детската литература организираа Работилница „Моите омилени сликовници“.

 

 

 

 

X