Think Green. Love the School. Be Cool Ден.3 - Добре Јованоски

Think Green. Love the School. Be Cool Ден.3

Мобилност во Шпанија

Третиот ден од мобилноста во Шпанија беше предвиден за активности во природа кои вклучуваа игри за ориентација на една од плажите во Аликанте. Преку игрите учениците развиваат љубов кон природата и стекнуваат навики за грижа за животната средина.

X