Првенец на генерација - Исидора Никололска - Добре Јованоски

Првенец на генерација – Исидора Никололска

Нашите ученици низ своето деветгодишно образование изградија планина од знаење и со тоа имаа можност да се кандидираат за ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА, освојувајќи многубројни награди кои му донесоа успех на нашето училиште.
По објавениот конкурс за ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА се пријавија две ученички од 9-то одделение и тоа : Елеонора Илиоска и Исидора Николоска.
Според бодувањето кое беше направено од страна на комисијата по пропишан правилник, ученичката Елеонора Илиоска освои 178 бодови и ученичката Исидора Николоска освои 303 бодови.
Со тоа, по предлог на комисијата Наставничкиот совет го потврди изборот и за ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА е избрана ученичката Исидора Николоска со 303 бодови.
На ученичката и го честитаме успехот и и посакуваме освојување на уште многу планини од знаења.
X