Творби на најмалите за Новата година - Добре Јованоски

Творби на најмалите за Новата година

Новата година пристигна и кај најмалите – првачињата.

Многубројните изработки од 1-1одд, наставник Даниела Ризовска и 1-2одд, наставник Моника Петреска, ни го украсија и развеселија нашето училиште.

 

X