Мобилната библиотека присигна во нашето училиште - Добре Јованоски

Мобилната библиотека присигна во нашето училиште

Преку регионалната мрежа за културна различност (READ) денес во нашето училиште пристигна Мобилната библиотека.

Целта на соработката е да се доближи книгата до што поголем број на публика. Со нашите ученици се организираа разни активности преку кои се промовира книгата и придобивките од неа.

 

X