Macedonian school project - Добре Јованоски

Macedonian school project

Денеска нашето училиште во соработка со Macedonian school project, а предводена од колегата Илија Ристески кој ја поднесе апликацијата за грандот доби донација за подобрување на условите во наставата. Голема благодарност за подадената рака кон нашето училиште и нашите ученици. Ние не засатануваме тука ги прошируваме хоризонтите за доброто на нашето училиште и нашите деца.

X