Прво место на конкурсот „Најдолгиот час на светот“ - Добре Јованоски

Прво место на конкурсот „Најдолгиот час на светот“

По повод 30 години од Конвенцијата за правата на децата УНИЦЕФ и МОН го оргнизираа Најдолгиот час на светот, каде ООУ „Добре Јованоски“ Прилеп зеде учество на истиот со снимање на видео со наслов Детство од иднината. Го освои најпрестижното прво место на истиот.

Најдолгиот час на светот беше реализиран од тим од наставници и стручни соработници. Наставниците кои го реализираа часот се Панде Николоска, Маја Најдоска и Јагода Волческа. Стручна служба беше Софија Бошеска, додека техничка обработка Изабела Узуноска Црнеска.

Видеото треба да го погледнат сите родителизатоа што децата се осамени и кога се со нив!
Превземи подготовка овде.
This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.
X