Нашата училишна библиотека - Добре Јованоски

Нашата училишна библиотека

И конечно библиотеката во нашето училиште е комплетирана во целост.

Учениците ќе имаат пријатно катче за да уживаат во новите, но и старите лектирни изданија, а со читањето ќе си ја облагодаруваат душата и мислите.

 

X