60 -ти државен натпревар на млади техничари и природници од Македонија - Добре Јованоски

60 -ти државен натпревар на млади техничари и природници од Македонија

На 60 -ти државен натпревар на млади техничари и природници од Македонија кој се одржа на 9 Април 2023 год во Велес нашите ученици ги освоија следните награди:
Сара Ацеска од 9-3 одд освои 2 место во дисциплината Метерологија
Ментор: Светлана Петковска
Христина Талеска од 9-3 одд освои 1 место во дисциплината Иновации
Ментор: Даниела Мицеска.
Пофалници зедоа и другите ученици учесници во различни дисциплини:
Михаил Јованоски 9-1 одд, Фросина Митреска 9-4 одд, Климентина Десаноска 9-4 одд и Софија Талеска од 7-1 одд.
Честитки за учениците и нивните ментори.

X