Силна порака од претходните ученици - Добре Јованоски

Силна порака од претходните ученици

Наши ученици, наша гордост! Силна порака од претходните ученици до идните наши генерации и нивните родители!
Бидете дел од ова училиште, бидејќи е лулка на успешни профили кои се докажале во својата професија, но и отскочна
штица за оние кои треба да го започнат своето идно образование! Ние за вас постоимe.

X