Свечена академија по повод Денот на македонската азбука - Добре Јованоски

Свечена академија по повод Денот на македонската азбука

Вредноста на македонскиот јазик и азбука претставена преку вложениот труд од учениците, наставниците родителите стручната и техничката служба на ООУ “Добре Јованоски” по повод Денот на македонската азбука.

Се додека има благонадежни ученици и наставници јазикот ќе живее низ нивните грла, ќе допре до нивните срца, ќе владее со нивниот разум со цел да го пренесат на идните генерации. За јазикот можеме сите! Силно, моќно и смело!

X