Светскиот ден на поезијата 21 март - Добре Јованоски

Светскиот ден на поезијата 21 март

Одебележан Светскиот ден на поезијата 21 март со освоени многу награди од страна на нашите ученици.
Ана Марија Николоска – 1во место
Анастасија Глигороска – 2ро место
Ана Марија Стојаноска – 3то место
Благодарници се доделени на следните ученици:
Азра Тафоска
Михаела Велеска
Христијан Спасески
Јордан Тодороски
Марко Николоски
Далибор Ристески
Бисера Цветаноска
Петар Митрески
Честитки до сите ученици и нивните ментори Елена Здравеска, Јагода Волческа и Моника Трајкоска.
X