Регионален натпревар по гермаски јазик - Добре Јованоски

Регионален натпревар по гермаски јазик

На 12.04.2023 се одржа регионален натпревар по германски јазик 🇩🇪 (Прилеп, Битола, Кавадарци, Демир Хисар).
Учениците од шесто одделение
-Анастасиа Глигороска (48 поени од 50) и
-Методиј Димески (39 поени од 50)
постигнаа одлични резултати и продолжуваат на државен натпревар. 🏆🥇
Учениците :
-Софија Колеска 6 одд
-Михаела Богевска 8 одд
-Андреа Вељаноска 8одд
Добијаa пофалница за активно учество. 👏🏽

Ментор: Марија Хаџи-Митреска

X