Регионален натпревар по германски јазик - Добре Јованоски

Регионален натпревар по германски јазик

На 24.02.2024 се одржа регионален натпревар по германски јазик 🇩🇪 (Прилеп, Битола, Кавадарци, Демир Хисар).
Ученичките:
Михаела Богевска 9одд – 🥉место
Ментор: Марија Хаџи – Митреска
Захира Ахмедовска 6одд –🥉место,
Ментор: Марија Митреска
Продолжуваат на државниот натпревар.🥳🥳
Андреа Вељаноска, 9 одд-успешно учество👏🏽
Методиј Димески, 7одд – успешно учество 👏🏽
Анастасиа Глигороска, 7одд-успешно учество 👏🏽
Софија Колеска,7 одд- успешно учество 👏🏽
Ментор: Марија Хаџи-Митреска

Им честитаме!👏🏽🫶🏽🇩🇪

X