Проектот “Хепенинг” - Добре Јованоски

Проектот “Хепенинг”

За прв пат Народна техника Прилеп е учесник во проектот “Хепенинг” во организација на НУ Музеј Прилеп, во чест на големиот Блаже Конески !
Проектот започна на 23.03.2024г. Во активностите предвидени во неговите рамки се вклучени ученици од основните училишта за изработка на макета од куќата на Блаже Конески во Небрегово, а меѓу нив и нашиот ученик Димитар Петрески од 7-1 одд. кој успешно го заврши учеството во проектот.

X