ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА - Добре Јованоски

ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА

Нашите ученици низ своето деветгодишно образование изградија планина од знаење и со тоа имаа можност да се кандидираат за ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА, освојувајќи многубројни награди кои му донесоа успех на нашето

Нашите ученици низ своето деветгодишно образование изградија планина од знаење и со тоа имаа можност да се кандидираат за ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА, освојувајќи многубројни награди кои му донесоа успех на нашетоучилиште.

По објавениот конкурс за ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА се пријавија три ученички од 9-то одделение и тоа : Ана Марија Николоска 9-3одд, Михаела Велеска од 9-3одд и Михаела Богевска од 9-2одд.

Според бодувањето кое беше направено од страна на комисијата по пропишан правилник, ученичката Ана Марија Николоска освои 84.5 бодови, ученичката Михаела Велеска освои 98 бодови и ученичката Михаела Богевска освои 230 бодови.

Со тоа, по предлог на комисијата Наставничкиот совет го потврди изборот и за ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА е избрана ученичката Михаела Богевска со 230 бодови.

На ученичката и го честитаме успехот и и посакуваме освојување на уште многу планини од знаења. 👏👏👏

X