Прва награда за „Змејот и витезот“ - Пакомак TrashForArt 2023 - Добре Јованоски

Прва награда за „Змејот и витезот“ – Пакомак TrashForArt 2023

Нашето училиште успеа од отпад да направи вистинско уметничко дело и заслужено доби 1-ва награда за делото „Змејот и витезот”, изработено од амбалажен материјал на конкурсот од Пакомак TrashForArt 2023.
👏👏Голема благодарност до наставниците кои учествуваа во изработката: Елена Десоска, Јасмина Алампијоска, Јагода Волческа, Мирјана Тромпеска, Маја Најдоска како и хаус мајсторот во училиштето Љупчо Аврамоски.👏👏
X