Посета од пожарникарите - Добре Јованоски

Посета од пожарникарите

Стручен собир на пожарникарите во нашето училиште “Лазо Филиповски Лавски” кое порано било “Првиот едукативен центар за пожарникари” во Прилеп.

🏫 Училиштето го посетија пожарникари од Македонија,

Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија.

🧑‍🏫 На учениците од 4то одделение им презентираа ПП опрема и се што ги интересира во врска со интервенции на пожари, поплави, евакуација и спасување.

X