Отворен ден на Армијата - Добре Јованоски

Отворен ден на Армијата

Посета на учениците од 8мо одделение заедно со нивните наставнички на отворен ден на Армијата на Република Македонија каде се прикажуваше показна вежба и презентација на опремата.
X