Образование за возрасни - Добре Јованоски

Образование за возрасни

Некомплетирано основно образование е еден од најголемите предизвиците на Ромите – повратници
🤝Во регионалниот проект за успешна реинтеграција на повратниците во матичните земји, претставниците на Министерство за образование и наука/Ministria e Arsimit dhe e Shkencës и претставниците на општинските основни училишта од Општина Прилеп Општина Штип Македонија и Општина Шуто Оризари – официјална страница / Municipality of Shuto Orizari разговараа за искуствата и предизвиците при реализација на активностите поврзани со комплетирање на основно образование за возрасни.
📗Вклучените страни во проектот разменија ставови и мислења кој е најдобриот модел на имплементација по кој ќе се реализира овогодинешната програма.
Досега, во интервенцијата беа опфатени 5️⃣7️⃣ лица од кои 3️⃣3️⃣ успешно го заокружија формалното основно образование.
X