Инклузија на деца со посебни образовни потреби - Добре Јованоски

Инклузија на деца со посебни образовни потреби

Благодарност до Здружението за асистивна технологија “Отворете ги прозорците”, финансиски поддржана од Детската Фондација Песталоци, за донираните финансиски средства за проектот што го спроведуваме со нашето училиште “Инклузија на деца со посебни образовни потреби”.

Со донираните средства се обезбеди браева машина за ученичката со оштетен вид и дидактички средства за ресурсната соба.

X