Европски денови на културно наследство - Добре Јованоски

Европски денови на културно наследство

Благодарност до НУ Завод и  Музеј-Прилеп од учениците од IV 1, IV 2 и IV 4 одделение од ООУ „Добре Јованоски“, Прилеп и одделенските наставници Соња Седлоска, Славица Наумческа и Наде Бурнеска за заедничкото дружење и доживување по повод Европските денови на културно наследство на тема: „Религиозното поведение на Марковите потомци“.

X